10 cơ sở sản xuất

hiển thị 10/ 10 cơ sở

HTX Dịch vụ Nông nghiệp Bình Hàng Trung

Ấp 4, xã Bình Hàng Trung, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, Cao Lãnh, Đồng Tháp

Rau củ quả
Đang sản xuất

HTX Xoài Đồng Tháp

Xã XYZ, Cao Lãnh, Đồng Tháp

Đang sản xuất

HTX DVNN Bình Hàng Tây

Ấp 3, xã Bình Hàng Tây, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, Cao Lãnh, Đồng Tháp

Rau củ quả
Đang sản xuất

HTX DVNN Tịnh Thới

Tổ 2, Ấp Tịnh Long,xã Tịnh Thới, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, Cao Lãnh, Đồng Tháp

Đang sản xuất

HTX DVNN xã Mỹ Long

xã Mỹ Long, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, Cao Lãnh, Đồng Tháp

Đang sản xuất

HTX DVNN xã Nhị Mỹ

Ấp Bình Nhứt, xã Nhị Mỹ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, Cao Lãnh, Đồng Tháp

Đang sản xuất

Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp Huyện Thanh Bình

Khóm Tân Đông B, Thị Trấn Thanh Bình, huyện Thanh Bình, Đồng Tháp, Thanh Bình, Đồng Tháp

Rau củ quả
Đang sản xuất

HỘI QUÁN TÂN MỸ

Ấp 1, xã Tân Mỹ, huyện Thanh Bình, Tỉnh Đồng Tháp, Thanh Bình, Đồng Tháp

Rau củ quả
Đang sản xuất

HTX xoài Tân Thuận Tây

Ấp Tân Chủ - Tân Thuận Tây - TP Cao Lãnh, Cao Lãnh, Đồng Tháp

Xuất khẩu duy nhất cho Mỹ
Rau củ quả
Đang sản xuất

Hội quán Tân Dinh

Ấp Tân Dinh xã Tân Hoà huyện Thanh Bình, Thanh Bình, Đồng Tháp

Chủ yếu tiêu thụ thị trường nội địa
Rau củ quả
Đang sản xuất