8 cơ sở sản xuất

hiển thị 8/ 8 cơ sở

HTX Dịch vụ Nông nghiệp Bình Hàng Trung

Ấp 4, xã Bình Hàng Trung, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, Cao Lãnh, Đồng Tháp

Rau củ quả
Đang sản xuất

HTX Xoài Đồng Tháp

Xã XYZ, Cao Lãnh, Đồng Tháp

Đang sản xuất

HTX DVNN Bình Hàng Tây

Ấp 3, xã Bình Hàng Tây, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, Cao Lãnh, Đồng Tháp

Rau củ quả
Đang sản xuất

HTX DVNN Tịnh Thới

Tổ 2, Ấp Tịnh Long,xã Tịnh Thới, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, Cao Lãnh, Đồng Tháp

Đang sản xuất

HTX DVNN xã Mỹ Long

xã Mỹ Long, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, Cao Lãnh, Đồng Tháp

Đang sản xuất

HTX DVNN xã Nhị Mỹ

Ấp Bình Nhứt, xã Nhị Mỹ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, Cao Lãnh, Đồng Tháp

Đang sản xuất

Nông Tân Hội Quán

Ấp Tân Thạnh, xã Tân Long, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp., Thanh Bình, Đồng Tháp

Rau củ quả
Đang sản xuất

HỘI QUÁN TÂN MỸ

Ấp 1, xã Tân Mỹ, huyện Thanh Bình, Tỉnh Đồng Tháp, Thanh Bình, Đồng Tháp

Rau củ quả
Đang sản xuất