Cơ sở sản xuất

HTX DVNN Bình Hàng Tây

Ấp 3, xã Bình Hàng Tây, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Camera trực tuyến

Nhật ký sản xuất

Lô sản xuất Chủ hộ/nhóm Sản phẩm/
Dự kiến thu hoạch
1
(6000 )
Nguyễn Thành Nhâm
2
(7000 )
Nguyễn Hữu Nghĩa
3
(11000 )
Trần Minh Thu
4
(8000 )
Nguyễn Hoài Tân
5
(11000 )
Nguyễn Trung Thiện

Thông tin chung

Giới thiệu
Cổng truy xuất dongthap.egap.vn
Mã số quốc gia
Diện tích 25.7
Quản lý Nguyễn Văn Định
Chứng chỉ sản xuất
Số điện thoại
Khu vực sản xuất
Ấp 3 xã Bình Hàng Tây, huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp

Thông tin hợp đồng tiêu thụ

Thông tin hợp dồng xuất khẩu

Vật tư sử dụng Chủng loại Liều lượng Công dụng Ngày mua