Cơ sở sản xuất

HTX xoài Tân Thuận Tây

Ấp Tân Chủ - Tân Thuận Tây - TP Cao Lãnh

Xoài sạch số 1 Việt Nam

Camera trực tuyến

Nhật ký sản xuất

Lô sản xuất Chủ hộ/nhóm Sản phẩm/
Dự kiến thu hoạch
Lô 01
(40 Ha)
VietGap
Bùi Quốc Trạng Xoài Cát Chu (01/08/2022)
Lô 02
(50 Ha)
VietGap
Lê Hoàng Tùng
Lô 03
(50 Ha)
VietGap
Nguyễn Văn Chì

Thông tin chung

Giới thiệu Xuất khẩu duy nhất cho Mỹ
Cổng truy xuất dongthap.egap.vn
Mã số quốc gia
Diện tích 140 Ha
Quản lý Nguyễn Văn Chì
Chứng chỉ sản xuất
Số điện thoại
Nước tưới Nước giếng khoan
Đất trồng Đất phù sa
Khu vực sản xuất
Ấp Tân Chủ - Tân Thuận Tây - TP Cao Lãnh

Thông tin hợp đồng tiêu thụ

Card image cap
Hợp đồng thu mua

Thông tin hợp dồng xuất khẩu

Card image cap
Hợp đồng xuất khẩu
Vật tư sử dụng Chủng loại Liều lượng Công dụng Ngày mua
Thuốc trừ sâu
Thuốc trừ sâu Việt Nam
Thuốc trừ sâu 500ml/ gốc Trừ sâu 09/03/2022