Cơ sở sản xuất

Hội quán Tân Dinh

Ấp Tân Dinh xã Tân Hoà huyện Thanh Bình

Xoài cát Hoà Lộc vùng Cù Lao Tây ngon ngọt

Camera trực tuyến

Nhật ký sản xuất

Lô sản xuất Chủ hộ/nhóm Sản phẩm/
Dự kiến thu hoạch
Trần Quốc Đạt
(28 Ha)
An toàn thực phẩm
Trần Quốc Đạt Xoài Hoà Lộc

Thông tin chung

Giới thiệu Chủ yếu tiêu thụ thị trường nội địa
Cổng truy xuất dongthap.egap.vn
Mã số quốc gia
Diện tích 28 Ha
Quản lý Đinh Văn Nghiêm
Chứng chỉ sản xuất
Số điện thoại
Nước tưới
Đất trồng
Khu vực sản xuất

Thông tin hợp đồng tiêu thụ

Thông tin hợp dồng xuất khẩu

Vật tư sử dụng Chủng loại Liều lượng Công dụng Ngày mua
Phân bón 20-20-15
Chế phẩm sinh học 1kg/gốc 14/9/2021
Dola-Basa-Síu
Chế phẩm sinh học 1gram+1cc+100cc Tạo đọt 14/9/2021
Paclo 15%
Chế phẩm sinh học 1kg/5 cây Tạo đọt 5/10/2021
KNO3 +Dola
Chế phẩm sinh học 2kg +0,5kg Kích tạo bông 10/11/2021
Tilsuper, Solosst, Ridomind
Chế phẩm sinh học 60cc+ 100cc + 300 gram Đậu trái non 10/1/2022