Cơ sở sản xuất

HỘI QUÁN TÂN MỸ

Ấp 1, xã Tân Mỹ, huyện Thanh Bình, Tỉnh Đồng Tháp

Camera trực tuyến

Nhật ký sản xuất

Lô sản xuất Chủ hộ/nhóm Sản phẩm/
Dự kiến thu hoạch
1
(4 Ha)
VietGap
Hồ Văn Cường Xoài
3
(2 Ha)
VietGap
Huỳnh Thanh Quyền Xoài
2
(2 Ha)
VietGap
UNG VĂN VĂN

Thông tin chung

Giới thiệu
Cổng truy xuất dongthap.egap.vn
Mã số quốc gia
Diện tích 4
Quản lý Hồ Văn Giao
Chứng chỉ sản xuất
Số điện thoại
Khu vực sản xuất

Thông tin hợp đồng tiêu thụ

Thông tin hợp dồng xuất khẩu

Vật tư sử dụng Chủng loại Liều lượng Công dụng Ngày mua
Phân hữu cơ
Đại Lý Thanh Phong
Phân bón 45 bao Bón lót 14/15/2021
Lân
Năm Lành
Phân bón 40 bao Bón bổ sung lân 09/06/2021
Paclo 30%
Năm Lành
Thuốc trừ bệnh 46 kg Ức Chế sinh trưởng , tưới xung quanh gốc 19/06/2021
Secsaigon
Năm Lành
Thuốc trừ sâu 6 chai Trừ sâu 2/7/2021