Cơ sở sản xuất

Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp Huyện Thanh Bình

Khóm Tân Đông B, Thị Trấn Thanh Bình, huyện Thanh Bình, Đồng Tháp

Camera trực tuyến

Nhật ký sản xuất

Lô sản xuất Chủ hộ/nhóm Sản phẩm/
Dự kiến thu hoạch
Lô 1 - Ấp 1, xã Tân Mỹ
(17000 m2)
VietGap
Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp Huyện Thanh Bình Lúa gạo ST25 (05/07/2023)

Thông tin chung

Giới thiệu
Cổng truy xuất dongthap.egap.vn
Mã số quốc gia
Diện tích 20 Ha
Quản lý Nguyễn Văn Kẹm
Chứng chỉ sản xuất
Số điện thoại
Khu vực sản xuất
Ấp 1, xã Tân Mỹ, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp

Thông tin hợp đồng tiêu thụ

Thông tin hợp dồng xuất khẩu

Vật tư sử dụng Chủng loại Liều lượng Công dụng Ngày mua
Emuniv
Trung tâm Nông nghiệp hữu cơ
Chế phẩm sinh học 4,25 kg 20/03/2023
Sakura
Công ty TNHH Sinh Bắc
Chế phẩm sinh học 100 lít 20/03/2023