Cơ sở sản xuất

Nông Tân Hội Quán

Ấp Tân Thạnh, xã Tân Long, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp.

Camera trực tuyến

Nhật ký sản xuất

Lô sản xuất Chủ hộ/nhóm Sản phẩm/
Dự kiến thu hoạch
01
(45000 m2)
VietGap
Phạm Ngọc Hùng Xoài (20/12/2021)
02
(5000 m2)
VietGap
Võ Thanh Vân Xoài
03
(8000 m2)
VietGap
Đỗ Đình Hồ Xoài
04
(8000 m2)
VietGap
Nguyễn Thành Tiền Xoài
05
(15000 m2)
VietGap
Nguyễn Phi Hải Xoài

Thông tin chung

Giới thiệu
Cổng truy xuất dongthap.egap.vn
Mã số quốc gia
Diện tích 15
Quản lý Võ Thanh Vân
Chứng chỉ sản xuất
Nông Tân Hội Quán : VietGAP-TT-13-04-87-0096
Số điện thoại
Khu vực sản xuất
Ấp Tân Thạnh, xã Tân Long, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp

Thông tin hợp đồng tiêu thụ

Thông tin hợp dồng xuất khẩu

Vật tư sử dụng Chủng loại Liều lượng Công dụng Ngày mua