Cơ sở sản xuất

HTX DVNN xã Mỹ Long

xã Mỹ Long, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Phấn đấu bền vững

Camera trực tuyến

Nhật ký sản xuất

Lô sản xuất Chủ hộ/nhóm Sản phẩm/
Dự kiến thu hoạch

Thông tin chung

Giới thiệu
Cổng truy xuất dongthap.egap.vn
Mã số quốc gia
Diện tích 1.2 Ha
Quản lý Lương Như Ý
Chứng chỉ sản xuất
Số điện thoại
Khu vực sản xuất

Thông tin hợp đồng tiêu thụ

Thông tin hợp dồng xuất khẩu

Vật tư sử dụng Chủng loại Liều lượng Công dụng Ngày mua