Xoài Hoà Lộc

Mã sản phẩm 123000000525
Mã lô Trần Quốc Đạt
Ngày thu hoạch 13/05/2022
Hạn sử dụng 30 ngày
Đóng gói 1 kg
Sản xuất theo quy trình An toàn thực phẩm
Cơ sở sản xuất Hội quán Tân Dinh
Chủ yếu tiêu thụ thị trường nội địa
 • Công việc 1 : Phân bón khoáng hóa học Xem chi tiết 14-09-2021

  - Bón phân

  - Ghi chép: Trần Quốc Đạt

  • Công việc 2 : Đốn tạo tán cây sau thu hoạch Xem chi tiết 16-09-2021

   - Cắt tỉa

   - Ghi chép: Trần Quốc Đạt

  • Công việc 3 : Vật tư kỹ thuật Xem chi tiết 23-09-2021

   - Xịt thuốc

   - Ghi chép: Trần Quốc Đạt

  • Công việc 4 : Bón Lót Xem chi tiết 16-10-2021

   - đổ gốc

   - Ghi chép: Trần Quốc Đạt

  • Công việc 5 : Vật tư kỹ thuật Xem chi tiết 16-10-2021

   - Kích ra bông

   - Ghi chép: Trần Quốc Đạt

  • Công việc 6 : Vật tư kỹ thuật Xem chi tiết 16-12-2021

   - Xịt thuốc

   - Ghi chép: Trần Quốc Đạt

  • Công việc 7 : Vật tư kỹ thuật Xem chi tiết 16-01-2022

   - Xịt thuốc

   - Ghi chép: Trần Quốc Đạt

  • Công việc 8 : Bao trái Xem chi tiết 10-02-2022

   - Bao trái

   - Ghi chép: Trần Quốc Đạt

  • Công việc 9 : Làm cỏ Xem chi tiết 05-03-2022

   - Cắt cỏ

   - Ghi chép: Trần Quốc Đạt

   • Công việc 10 : Thu hoạch Xem chi tiết 15-05-2022

    - Thu hoạch trái

    - Ghi chép: Trần Quốc Đạt

   Thông tin truy xuất
   Lô sản xuất Trần Quốc Đạt
   Diện tích 28 Ha
   Người sản xuất Trần Quốc Đạt
   Người ghi chép Trần Quốc Đạt
   Địa chỉ Ấp Tân Dinh xã Tân Hoà huyện Thanh Bình
   Cơ sở sản xuất Hội quán Tân Dinh
   Quốc gia Việt Nam
   Ảnh chứng chỉ
   Đánh giá ngay
   Đánh giá của bạn giúp người dùng có thêm tư vấn để lựa chọn sản phẩm